boy.jpg

Ungdomar och spel

Forskningen visar på att de som börjat spela i tidig ålder löper större risk att få spelproblem än andra. Av den anledning har vi bestämt att vi har ett särskilt ansvar att förhindra att minderåriga kan delta i ATGs spel. Våra återförsäljare spelar en viktig roll i detta arbete. Ombuden och personalen på travbanorna utbildas löpande i spelansvar, vilket bland annat innebär att man förstår varför det är viktigt att inte låta minderåriga spela.

För att förhindra att minderåriga spelar har vi:

  • en åldersgräns på 18 år på alla spel. Det innebär även att föräldrar inte får köpa spel till sina barn.
  • krav på ombuden att kontrollera legitimation. Provköp genomförs löpande och ombuden riskerar att bli avstängda om de inte klarar provköpet.
  • riktlinjer för marknadsföringen så att den inte direkt vänder sig till barn och ungdomar under 18 år samt inte använda ungdomar i marknadsföring.
  • krav på att reklam på internet ska ske med omtanke och utformas på ett sådant sätt att hänsyn tas till barn och ungdomar.